Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

Ing. Karel Zeman, CSc.

foto

Odborná praxe:

2006-            NEWTON College, a. s. – vědecký pracovník

2001-            Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky – vědecký pracovník

1995-2001   Československá obchodní banka, útvar hlavního ekonoma

1993-1995   Český ústav ekonomického výzkumu

1990-1993   Národní ústav ekonomického výzkumu

1962-1989   Výzkumný ústav národohospodářského plánování

1956-1962   Ústav vědeckých a technických informací, Praha


Další pracovní aktivity:

2000-2001   zpracovávání analýz pro Radu vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii

1996-2000   Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Výzkumné středisko integrace ČR do evropské ekonomiky – vědecký pracovník


Vzdělání:

1968             udělení hodnosti kandidáta věd v Ekonomickém ústavu ČSAV

1956             absolutorium Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Znalosti získané v zahraničí:

1969-1970   Institut sociálních studií v Haagu

1965             Univerzita srovnávacích věd v Lucemburku

 

Publikace:

 

1.                  ZEMAN, Karel: Adaptace specializačních profilů sektorů služeb k odvětvím podporujícím konkurenceschopnost zemí EU. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 4, s. 34-51. ISSN 1801-7118.

2.                   ZEMAN, Karel: Odraz postavení sektoru služeb v zemích EU v odvětvích náročných na znalosti v české ekonomice. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 2, s. 59-75. ISSN 1801-7118.

3.                     ZEMAN, Karel: Vnitřní podmínky změn specializačního profilu české ekonomiky reflektujících strategii Evropa 2020. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 134-150. ISSN 1801-7118.

4.                     ZEMAN, Karel: Vnější podmínky změn specializačního profilu české ekonomiky reflektujících strategii Evropa 2020. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 1, s. 74-94. ISSN 1801-7118.

5.                   ZEMAN, Karel: Úloha sektoru služeb v podmínkách realizace strategie Evropa 2020. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 2, s. 107-133. ISSN 1801-7118.

6.                   ZEMAN, Karel: Financování a udržitelnost sociálních systémů v členských státech EU. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 1, s. 114-133. ISSN 1801-7118.

7.                   ZEMAN, Karel: Změny specializačních profilů ekonomik a faktorů ovlivňujících sociální systémy v zemích EU. Scientia et Societas, 2010, roč. VI, č. 2, s. 132-162. ISSN 1801-7118.

8.                   ZEMAN, Karel: Boj s rizikem chudoby jako významný prvek sociální agendy EU. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 4, s. 98-124. ISSN 1801-7118.

9.                   ZEMAN, Karel: Reflexe obnovené sociální agendy EU v evropském sociálním modelu. Scientia et Societas, 2009, roč. V, č. 2, s. 112-135. ISSN 1801-7118.

10.                 ZEMAN, Karel: Investice do vytváření lidského kapitálu v České republice v mezinárodním srovnání. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 4, s. 90-112. ISSN 1801-7118.

11.                 ZEMAN, Karel: Vliv stárnutí obyvatelstva na udržitelný vývoj ekonomické úrovně České republiky. Scientia et Societas, 2008, roč. IV, č. 2, s. 87-117. ISSN 1801-7118.

12.                 ZEMAN, Karel: Basic institutional preconditions for the strengthening social dimension of deeping European integration into globalized markets. Prague 27. 9. 2007. In: Institutional conditions for the successful integration of the national states into the contemporary globalized world economy. Praha : Professional Publishing, 2007, s. 56-66. ISBN 978-80-86946-55-9.

13.                 ZEMAN, Karel: Trhy práce v České republice a dalších zemích EU v podmínkách realizace cílů Lisabonské strategie. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 4, s. 118-142. ISSN 1801-7118.

14.                 ZEMAN, Karel: Průmět zájmů České republiky a dalších členů EU do Národních programů reforem pro období 2005-2008. Scientia et Societas, 2007, roč. III, č. 2, s. 43-64. ISSN 1801-7118.

15.                 ZEMAN, Karel: Produktivita práce – rozhodující faktor konkurenceschopnosti české ekonomiky. Scientia et Societas, 2006, roč. II, č. 4, s. 57-76. ISSN 1801-7118.

16.                 ZEMAN, Karel: The EU-Accession Effects and Impacts on the Czech Economy Efficiency. Bratislava 30. 5. 2006. In: ŠIKULA, Milan, HVOZDÍKOVÁ, Veronika (ed.). Performance and Perspective of the European Union as Seen by the New Member States. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences, s. 93-115. ISBN 80-7144-151-1.

17.                 ZEMAN, Karel: Faktory zrychlení konvergenčního procesu a udržení konkurenční schopnosti české ekonomiky. Praha 8. 11. 2004. In: CIHELKOVÁ, Eva (ed.). Konvergence nových členských států EU k ekonomické úrovni vyspělých západoevropských zemí. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2004, s. 91-94. ISBN 80-245-0817-6.

18.                 ZEMAN, Karel: Konkurenční schopnost českého zpracovatelského průmyslu v období přípravy na vstup do Evropské unie. In: HOLUB, Alois et al. Česká ekonomika na cestě do Evropské unie (se zaměřením na mezinárodní podmínky). Praha : Professional Publishing, 2003, s. 35-93. ISBN 80-86419-43-6.

19.                 ZEMAN, Karel: Disparities and Gaps in Recent Macroeconomic Development of the Czech Republic Compared to the EU. Bratislava 7. 1. 2002 – 9. 1. 2002. In: Effects and Perspectives of Cooperation of Visegrad Countries and of Their EU Integration. Bratislava : Institute of Slovak and World Economy of Slovak Academy of Sciences, 2002, s. 11-22. ISBN 80-7144-123-6.

20.                 ZEMAN, Karel: Competitiveness and Sectoral and Branch Structure of the Czech Republic in International Comparison. Bratislava 7. 1. 2002 – 9. 1. 2002. In: Effects and Perspectives of Cooperation of Visegrad Countries and of Their EU Integration. Bratislava : Institute of Slovak and World Economy of Slovak Academy of Sciences, 2002, s. 63-110. ISBN 80-7144-123-6.

21.                 ZEMAN, Karel: Progress toward accession, restructuring of manufacturing industry and competitive position of the Czech economy. Praha 23. 2. 2001. In: International workshop on the Czech Republics accession to the European Union. Praha : VŠE, 2001, s. 25-36. ISBN 80-245-0191-0.

22.                 ZEMAN, Karel: Vývoj konkurenční schopnosti české ekonomiky v období přípravy na přistoupení k EU. In: Vliv integračních procesů na konkurenční schopnost mladých trhů. Praha : VŠE, 2001, s. 101-149. ISBN 80-245-0182-1.

23.                 ZEMAN, Karel: Změny ve struktuře průmyslu. In: Zapojení české ekonomiky do EU: dynamika, restrukturalizace a mezinárodní ekonomické vztahy. Praha : VŠE, 2001, s. 77-109. ISBN 80-245-0206-2.

24.                 ZEMAN, Karel: Vývoj zpracovatelského průmyslu a jeho restrukturalizace. In: Zapojení české ekonomiky do EU: dynamika, restrukturalizace a mezinárodní ekonomické vztahy. Praha : VŠE, 2001, s. 111-158. ISBN 80-245-0206-2.

   

 Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail: inevi@inevi.eu